Afvalsoorten, waar we gebruik van maken:


1. Bouwafval:

Doordat er grote hoeveelheden afval vrij komt in de wereld van de bouw, vonden we bij Art of Waste dat we er iets mee moesten doen omdat er bij elkaar bijna twee keer zoveel afval wordt geproduceerd dan alle huishoudens in Nederland.

Doordat wij denken de oplossing te kunnen bieden om mede van bouwafval kunst te kunnen maken. Door bouwafval in kunst te kunnen verwerken, bieden we ook een oplossing aan de afvalberg die anders gecreëerd wordt en ook alleen maar verder wordt uitgebreid.

 

2. Gevaarlijk afval:
Gevaarlijk afval bevat stoffen die mogelijk een gevaar kunnen vormen voor mens en milieu.
Doordat Art of Waste deze stoffen wil verwerken tot kunst moeten we speciale verpakkingen en etiketten omdat we ons aan de regels moeten houden.

 

4. Chemisch afval:
Chemisch afval is afval dat afkomstig is van chemicaliën of gebruik van chemicaliën. Omdat klein chemisch afval schadelijke stoffen bevat voor mens, dier en milieu worden slechts bepaald afval hergebruikt.

 

5. GFT afval:.
Resten van groente, fruit en tuinafval.

 

6. Glasafval:
Afval van glas dat door mensen geproduceerd wordt.

 

7. Grofvuil:
Grofvuil is afval dat niet in een vuilniszak of in een container past. Voorbeelden hiervan zijn huisraad (meubels, kasten etc.), vloerbedekking, piepschuim, vlak glas, snoeiafval.

 

8. Afvalhout:
Met afvalhout wordt bedoeld dat het hout voorheen voor bepaalde dingen gebruikt werd.
Je moet wel even nadenken of het ook op afvalhout gaat, want als het bij bepaalde dingen om kleine hoeveelheden gaat, valt het onder het GFT-afval.

 

9. Papier- en kartonafval:
Dit is een vorm van afval dat bestaat uit papier en karton. Papiervezels kunnen 5 à 6 keer worden hergebruikt. Omdat de vezels steeds slapper en korter worden, worden er ook elke keer verse houtvezels toegevoegd.

 

10. Puin:
Afvalmateriaal dat bestaat uit stenen rommel die overblijft als je een gebouw hebt gesloopt. Puin kan worden hergebruikt als je nieuwe wegen aan gaat leggen op als je de dijken gaat ophogen.

 

11. Restafval:
Dit is het gedeelte van het huishoudelijk afval dat overblijft nadat al het recyclebare afval is gescheiden.

 

12. Schroot:
Dit is de term voor metaalafval. In de samenleving wordt er onderscheid gemaakt tussen Ferroschroot en non-ferroschroot. Ferroschroot is voornamelijk ijzer, en non-ferroschroot  bestaat uit allerlei andere metalen zoals koper, zink, lood en tin.

 

13. Kunststofafval:
Op dit moment vindt hergebruik van de materialen op beperkte schaal plaats. Deze toepassing betekent hergebruik van producten en materialen of verbranding in elektriciteitscentrales en bij cementproductie

 

14. E-waste:
E-waste is afval dat bestaat uit defecte of verouderde elektrische apparaten. Doordat er in de loop der jaren behoorlijk wat dingen veranderd zijn wordt elektronisch afval eerder hergebruikt en gerenoveerd.